Gå till innehåll

Årsmötet avklarat!

På bild: Mikael Hallberg och Talman Stefan Kedfeldt

Under mötet valdes en ny medlem in, vi hälsar Mikael Hallberg välkommen i föreningen.

Till mötesordförande valdes Jan Pyrre Nyberg vilket han skötte aldeles utmärkt.

Efter mötet var det gammeldansk och smörrebröd som stod på menyn. En glad förste beskänkare såg till att alla fick sina smörrebröd.